Categories
หนังใหม่ หนั่งฝรั่ง

The Way I See It | เล่าเรื่องผ่านเลนส์ (2020)

The Way I See It | เล่าเรื่องผ่านเลนส์ (2020) ในประเทศที่ผู้นำต้องการเรืองอำนาจและสร้างบารมีให้กับตัวเอง การใช้ Propaganda หรือ โฆษณาชวนเชื่อจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เคสที่มีการใช้แล้วเห็นผลมากที่สุดครั้งแรกของโลกก็คงจะหนีไม่พ้นกรณีของกองทัพนาซี ที่ต้องการให้ชาติตะวันตกหวั่นเกรงในความยิ่งใหญ่ของฮิตเลอร์ รวมถึงเพิ่มอำนาจในการปกครองประชาชนในประเทศได้ หรืออย่างกรณีที่ใกล้เคียงและเราได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือ การสร้างโฆษณาชนชั้นนำครอบครัวหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้คนไทยจงรักภักดีต่อพวกเขามาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสิ่งที่ยกตัวอย่างมา 2 เคสนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นผู้นำทรราชทั้งสิ้น แต่หารู้ไม่ว่า อเมริกา ประเทศที่ผู้นำมาจากการเลือกตั้ง ประเทศที่เป็นตัวอย่างในการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย ก็ยังต้องมีการพีอาร์ตัวผู้นำเองด้วยเหมือนกัน ซึ่งการพีอาร์นั้นแตกต่างจากโฆษณาชวนเชื่อตรงนี้ ไม่ใช่การยัดเยียดให้ประชาชนเสพ แต่เป็นสื่อทางเลือกที่อยู่รายล้อมตัวเรา ผมจึงโอกาสหยิบ หนังHD แนวสารคดีที่จะอธิบายการพีอาร์ผู้นำในอเมริกาว่าพวกเขามีวิธีการอย่างไรกันบ้างใน “The Way I See It เล่าเรื่องผ่านเลนส์” The Way I See It ภาพยนตร์แนว สารคดี Documentary กำกับโดย Dawn Porter สารคดีที่สัมภาษณ์ พีต โซซา ช่างภาพมือฉมังที่ถูกเลือกให้เป็นช่างภาพเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถเข้าทำเนียบขาวติดตามบารัค […]

Categories
หนังใหม่ หนั่งฝรั่ง

The Way I See It | เล่าเรื่องผ่านเลนส์ (2020)

The Way I See It | เล่าเรื่องผ่านเลนส์ (2020) ในประเทศที่ผู้นำต้องการเรืองอำนาจและสร้างบารมีให้กับตัวเอง การใช้ Propaganda หรือ โฆษณาชวนเชื่อจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เคสที่มีการใช้แล้วเห็นผลมากที่สุดครั้งแรกของโลกก็คงจะหนีไม่พ้นกรณีของกองทัพนาซี ที่ต้องการให้ชาติตะวันตกหวั่นเกรงในความยิ่งใหญ่ของฮิตเลอร์ รวมถึงเพิ่มอำนาจในการปกครองประชาชนในประเทศได้ หรืออย่างกรณีที่ใกล้เคียงและเราได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือ การสร้างโฆษณาชนชั้นนำครอบครัวหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้คนไทยจงรักภักดีต่อพวกเขามาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสิ่งที่ยกตัวอย่างมา 2 เคสนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นผู้นำทรราชทั้งสิ้น แต่หารู้ไม่ว่า อเมริกา ประเทศที่ผู้นำมาจากการเลือกตั้ง ประเทศที่เป็นตัวอย่างในการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย ก็ยังต้องมีการพีอาร์ตัวผู้นำเองด้วยเหมือนกัน ซึ่งการพีอาร์นั้นแตกต่างจากโฆษณาชวนเชื่อตรงนี้ ไม่ใช่การยัดเยียดให้ประชาชนเสพ แต่เป็นสื่อทางเลือกที่อยู่รายล้อมตัวเรา ผมจึงโอกาสหยิบ หนังHD แนวสารคดีที่จะอธิบายการพีอาร์ผู้นำในอเมริกาว่าพวกเขามีวิธีการอย่างไรกันบ้างใน “The Way I See It เล่าเรื่องผ่านเลนส์” The Way I See It ภาพยนตร์แนว สารคดี Documentary กำกับโดย Dawn Porter สารคดีที่สัมภาษณ์ พีต โซซา ช่างภาพมือฉมังที่ถูกเลือกให้เป็นช่างภาพเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถเข้าทำเนียบขาวติดตามบารัค […]