จี๊ดเป็นบ้า ขอซ่าให้ลืมเศร้า

จี๊ดเป็นบ้า ขอซ่าให้ลืมเศร้า